Zabezpečenie proti ukradnutiu včelej váhy Watchbees

Elektrické zabezpečenie

 • GSM elektronika vo včelej váhe sa dá spojazdniť iba použitím jedinečného kódu, ktorý musí byť zadaný formou SMS. Preto nemá žiadny zmysel kradnúť váhu sotisfikovaným spôsobom, lebo je nepoužiteľná a nepredajná a ani nie je vhodná do zberných surovín. V prípade odcudzenej včelej váhy po jej zapnutí s akoukoľvek platnou SIM kartou, bude poslaná SMS na pôvodné telefónne číslo nastavené v elektronike. Tým že je možné spätne zistiť odosielateľa tej SMS, je možné vystopovať odcudzenú váhu aj v prípade, ze unikne informácia a jedinečnom kóde pre aktiváciu váhy. Ak zlodej nebude mať jedinečný kód, nemôže váhu používať. Následne ak by bol zapnutý WEB vo váhe, váha pošle svoje informácie na WEB server a aj tým sa dá zistiť páchateľ. Ak ponechá pôvodnú SIM vo váhe, prezradí sa polohou a nebude môcť váhu nijak použiť a ani WEB, lebo nemá oprávnenie nastavené vo váhe pre použitie cez SMS a ani konto odcudzenej váhy pre WEB prístup.
 • V prípade otrasu alebo náklonu včelej váhy, bude poslaná SMS a prezvonenie na telefónne číslo mobilného telefónu nastaveného vo váhe. Sila otrasu sa dá nastaviť. Poplach nastane aj vtedy, keď je váha v stave sleep - nemeria a je v móde nízkej spotreby. Zároveň je možné pripojiť v váhe sirénu a v prípade otrasu alebo náklonu začne siréna húkať jednu minútu.
 • Samotná váha má 3 zabezpečovacie vstupy - zóny. Jeden môže byť použitý na detekciu nahvihnutia úľa alebo váhy. Druhý a tretí môže byť použitý na detekciu vstupu do objedku napríklad včelína alebo kočovného voza, prípadne skrytý ľubovoťný kontakt, napríklad zakopnutie o šnúrku v tráve na prístupovej ceste (poplach bude vyvolaný skôr ako sa páchateľ priblíži k váhe). Každé narušenie magnetických kontaktov je indikované samostatne s popisom narušenej zóny. Na vstupy je možné zapojiť aj detektory pohybu a na výstup pre sirénu alebo magnetické detektory aj fotopascu. Magnetické kontakty alebo detektory je možné zapájat sériovo a tým pokryť aj veľký objekt alebo zabezpečiť proti spadnutiu alebo ukradnutiu aj všetky včelie úle na včelnici sériovým zapojením magnetických detektorov na všetkých úľoch. Poplach nastane aj vtedy, keď je váha v stave sleep - nemeria a je v móde nízkej spotreby. Zároveň je možné pripojiť v váhe sirénu alebo halogénové svetlo a v prípade narušenia niektorej zóny začne siréna húkať alebo svetlo svietiť jednu minútu.

Mechanické zabezpečenie

 • Včelia váha sa dá priskrutkovať o podstavec. Tiež sa dá priskrutkovať úľ o váhu.
 • Elektronika s batériou a senzormi nie je prístupná zvonku. Je skrytá pod včelím úľom.
 • Plátený kryt na váhe kryje samotnú váhu a robí ju nenápadnou.(iba vo verzii s dodatočným zabezpečením)
 • Dodatočné krytie batérie zabráni znečisteniu batérie a prístupnosť k elektronike a batérii. (iba vo verzii s dodatočným zabezpečením)
 • Šrubovacie oká do podstavca a lanko z plošiny umožňuje zamknutie včelej váhy na kladku. Nie je možné oká odskrutkovať a tým odcudziť váhu. (iba vo verzii s dodatočným zabezpečením)
 • Je možné objednať na objednávku váhu presne na rozmer včelieho úľa s bočnými krytmi z dreva. Váha sa tak stane úplne nenápadná a tvári sa ako súčasť úľa. Štandartné rozmery sú 495x495x55m a 495x450x55mm.

Iné zabezpečenie

 • Drôtená sieťka zospodu znemožňuje odpojenie akumulátora alebo poškodenie elektroniky. Slúži zároveň ako zábrana proti hlodavcom.
 • Tým že je váha drevená, nie je vhodná do zberných surovín v prípade krádeže.
 • Bočný kryt robí váhu nenápadnou, váha nesvieti, nebliká a nevydáva žiadne zvuky v samostatnej prevádzke.